Осторожно, мошенники!

3 декабря 2021

Осторожно, мошенники!

Национальная платежная систем ЭЛКАРТ информирует Вас о случаях мошеннических операций с использованием фишинговых (подозрительных) сайтов. На текущий день мошенники действуют следующим образом:

  1. Под видом покупателя Мошенники обращаются к пользователям сайтов и приложений, где размещаются рекламные объявления о продаже товаров и предлагают купить их товар через сервисы и компании по доставке.
  2. ‎‎Если Продавец соглашается получить оплату таким способом, Мошенники высылают ссылку на поддельный (фишинговый) сайт, посредством которого получают доступ к карточным данным Продавца.
  3. Цель Мошенников — узнать карточные данные Продавца и вывести с карты денежные средства, но для этого Мошенникам также потребуется ввести подтверждающий SMS-код, полученный от Продавца.
  4. Продавец получает подтверждающий SMS-код, который якобы предназначен для подтверждения заказа и сообщает его Мошенникам, надеясь получить оплату за свой товар, но вместо этого Мошенники могут вывести денежные средства с карты Продавца.

В этой связи, уважаемые держатели карт ЭЛКАРТ, убедительная просьба быть бдительными и не вводить свои карточные данные на подозрительных сайтах, а также никогда и никому не сообщать подтверждающие SMS-коды.

Дополнительно сообщаем, что сотрудники НПС ЭЛКАРТ и коммерческих банков никогда не попросят ввести данные Вашей карты на различных сайтах и не спрашивают карточные данные или подтверждающие SMS-коды.

Шылуундардан сак болуңуздар!

ЭЛКАРТ Улуттук төлөм системасы фишинг (шектүү) сайттарын колдонуу аркылуу жасалма транзакциялар болуп жаткандыгы жөнүндө маалымдайт. Бүгүнкү күндө шылуундар төмөнкүдөй иш-аракеттерди кылышат:

  1. Сатып алуучунун атын жамынып алып, Шылуундар товарларды сатуу жөнүндө жарнамалар жарыяланган сайттардын/тиркемелердин колдонуучуларына кайрылып жеткирүү кызматы/компаниялары аркылуу товарларын сатып алууну сунуштайт.
  2. Эгерде Сатуучу ушул жол менен төлөмдү алууга макул болсо, Шылуундар  жасалма туура эмес (фишинг) сайтына шилтеме жөнөтөт, жана ал сайт аркылуу Сатуучунун картасынын маалыматтарын алууга мүмкүнчүлүк алат.
  3. Шылуундардын максаты — Сатуучунун картасынын маалыматтарын билүү жана анын акча каражаттарын алуу, бирок бул үчүн Шылуундар Сатуучуга келген тастыктоочу SMS-кодду дагы киргизүүсү керек.
  4. Сатуучу тастыктоочу SMS-кодду алгандан кийин аны Шылуундарга жөнөтөт, жана буюму үчүн акча каражат алам деп күтөт, бирок анын ордуна, Шылуундар Сатуучунун картасынан акча каражаттарды чыгарып кетиши мүмкүн.

Буга байланыштуу, урматтуу ЭЛКАРТ картасынын ээлери, Сиздерди сак болуңуздарды жана картаңыздын маалыматын шектүү сайттарга киргизбөөнүздү, ошондой эле эч качан тастыктоочу SMS-кодду эч кимге айтпаңызды суранабыз.

Кошумча баса белгилей кетчу жагдай, ЭЛКАРТ улуттук төлөм системасынын жана коммерциялык банктардын кызматкерлери Сизден эч качан ар түркүн сайттарга картаңыздын маалыматтарын киргизүүнү суранбайт жана картаңыздын маалыматтарын жана тастыктоочу SMS-коддорду сурабайт.