ЭЛКАРТ Улуттук төлөм системасы “УНАА” мамлекеттик ишканасында QR кодду колдонуу менен төлөмдөрдү накталай эмес түрдө жүргүзүүнүн жаңы системасын ишке киргизгени тууралуу маалымдайт!

20 июля 2022

QR кодду колдонуу менен төлөө үчүн ыңгайлуу кызматы

ЭЛКАРТ Улуттук төлөм системасы “УНАА” мамлекеттик ишканасында Улуттук стандарттагы QR кодду колдонуу менен автотранспортту каттоо жана айдоочулук күбөлүктү алуу үчүн төлөмдөрдү накталай эмес түрдө жүргүзүүнүн жаңы системасын ишке киргизгени тууралуу маалымдайт!

QR-код көбүнчө товарларга же кызматтарга акы төлөө үчүн колдонулат. Ошол эле учурда, башка тиркемелер менен интеграциянын жоктугу аны накталай эмес төлөмдөрдү жүргүзүү үчүн кеңири жайылтуусуна жана колдонууну чектейт.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын токтому менен бекитилген “Эки өлчөмдүү штрих-код белгилерин (QR-код) колдонуу менен төлөмдөрдү өткөрүү Эрежелерине” ылайык, каржылык операцияларды жүргүзүү үчүн эки өлчөмдүү штрих-код белгилеринин Улуттук стандарты (QR-код) иштелип чыккан, жана ошондой эле төлөм системасынын катышуучулары менен техникалык өз ара иш алып барууну жана QR-кодду колдонуу менен төлөмдөр боюнча акыркы эсептешүүлөрдү жүргүзүү үчүн клиринг файлдарынын түзүлүшүн камсыз кылган төлөм системасынын операторунун ролу аныкталган.

Ошондуктан, «Өз ара иш алып баруу оператору» долбоору банктык жана финансы рыногунун бардык катышуучуларына өз ара ищш алып баруу системасына кошулууга жана анын кардарларына башка төлөм системаларынын кардарларынын пайдасына QR-кодун колдонуу менен накталай эмес төлөмдөрдү жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн берет. Мисалы, мындан ары РСК24 мобилдик тиркемесинен ЭЛКАРТ Трейд же ЭЛКАРТ Мобайл мобилдик тиркемелеринин пайдасына төлөмдөрдү жүргүзүүгө, ал эми бизнес сектордун өкүлдөрүнө ар башка системалардан QR-код аркылуу төлөмдөрдү кабыл алуу үчүн бир гана өнөктөш болушуна мүмкүнчүлүк түзөт.

Бирдиктүү QR-код системасы менен ар бир жаран товарлар же болбосо кызматтар үчүн төлөм тиркемелерин  – Өз ара иш алып баруу системасынын мүчөсү аркылуу төлөм жүргүзө алат.

Бүгүнкү күндө бирдиктүү QR-кодду РСК24, ЭЛКАРТ Трейд жана ЭЛКАРТ Мобайл тиркемелери тарабынан колдонулат. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын банк жана финансы системаларынын башка катышуучулары менен интеграциялоо иш-чаралары жүргүзүлүүдө.

«Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКсы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2015-жылдын 12-майындагы № 2001120515, 2020-жылдын 20-февралындагы № 3030200220 лицензияларынын негизинде төлөм системасынын оператору жана төлөм уюму катары иш алып барат. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында өз ара иш алып баруу оператору катары катталган (каттоо № 6001280220 28.02.20). 

            Суроолор боюнча :+996 312 63 76 97 / +996 312 63 76 96 / +996 (555) 637696 / +996 (777) 637696 / +996 (500) 637696 / +996 505 63 7696 (WhatsApp) жана elkart(Telegram). номерине кайрылыңыз.