Нам 18 лет!

4 августа 2022

Нам 18 лет! 

На сегодняшний день результатами деятельности ЗАО «МПЦ» являются:

— более 2 400 000 карт ЭЛКАРТ;

— 24 участника НПС ЭЛКАРТ – коммерческие банки и компании;

— 14 000 и более POS-терминалов поддерживают карты ЭЛКАРТ;

— 1 900 банкоматов по стране, в которых обслуживаются карты ЭЛКАРТ;

— Мобильные приложения «ЭЛКАРТ Мобайл» и «ЭЛКАРТ Трейд»;

— запущен новый функционал ЭЛКАРТ Pay – оплата смартфоном;

— запущена единая система платежей по QR код;

— карты ЭЛКАРТ Бесконтакт;

— На сегодняшний день карты ЭЛКАРТ поддерживаются в 4 странах (Россия, Беларусь, Узбекистан, Армения).

ЭЛКАРТ – раскрывает возможности!

 

 

 

 

Бизге 18 жаш!

Урматтуу достор, бүгүн «БАПБ» ЖЧК (ЭЛКАРТ улуттук төлөм системасынын оператору) түзүлгөнүнө туура 18 жыл толду жана ушул мезгилдин ичинде сиздер менен биз көптөгөн ийгиликтерге жетиштик!

Бүгүнкү күндө «БАПБ» ЖЧК нын ишинин натыйжалары болуп төмөнкүлөр саналат:
— 2 400 000ден ашык ЭЛКАРТ карталары;
— 24 коммерциялык банктар жана компаниялар ЭЛКАРТ улуттук төлөм системасынын катышуучулар;
— 14 000ден ашык POS-терминалдар ЭЛКАРТ карталарын тейлейт;
— 1 900дөн ашык банкоматтар ЭЛКАРТ карталарын тейлейт;
— ЭЛКАРТ Мобайл жана ЭЛКАРТ Трейд мобилдик тиркемелери;
— ЭЛКАРТ Pay жаңы смартфон аркылуу төлөө функциясы;
— ЭЛКАРТ кантактсыз төлөм карталары;
— Бүгүнкү күндө ЭЛКАРТ 4 өлкөдө (Оруссия, Беларусь, Узбекистан, Армения) тейленет.

ЭЛКАРТ — мүмкүнчүлүктөрдү ачып берет!